Welkom bij Kamp Haagse Kinderen!

Update Kamp Haagse Kinderen 2020

Mei 2020

Nog niet zo lang geleden konden we u melden dat we een partner hebben gevonden waar we de samenwerking aangegaan zijn voor Kamp Haagse Kinderen, namelijk Stichting Jeugdwerk Den Haag. De bedoeling was weer een vakantiekamp te organiseren deze zomer.
We waren al een mooi eind op weg met de organisatie, maar door de huidige situatie hebben we als leiding samen met Stichting Jeugdwerk Den Haag gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor KHK dit jaar. De beperkingen die nog gaan gelden en de onzekerheid hieromheen ten tijde van het kamp hebben ons helaas doen besluiten om het kamp uit te stellen naar volgend jaar.
We willen heel graag de nieuwe samenwerking met Stichting Jeugdwerk Den Haag goed starten met een mooie kampweek waarin we de kinderen echt kunnen bieden wat we al die jaren gedaan hebben: een week erop uit met elkaar in een nieuwe omgeving, vol met leuke uitstapjes en activiteiten.We gaan hier nu voor volgend jaar naartoe werken. Daar zullen we jullie ook van op de hoogte houden. We hopen dat we daarbij opnieuw op jullie kunnen rekenen.

Organisatie Kamp Haagse Kinderen

Doel

Het doel van het kamp is tweeledig:

  1. Kinderen uit Den Haag, die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen, uit hun dagelijkse beslommeringen halen. Op deze manier hebben de kinderen een zorgeloze tijd.
  2. Een diaconaal-doe-project binnen de PKN-Gemeente in Hattem, waaraan mensen een eigen concrete bijdrage kunnen leveren.

Middel

  1. Een kamp in de zomerperiode van 6 dagen voor maximaal 50 kinderen.
  2. Waar mogelijk, naast de benodigde kampleiding, mensen inschakelen. Niet alleen voor het inzamelen van geld, maar ook voor een eigen bijdrage in andere vorm (tijd, auto, kleding, wasmachine e.d.).
circus