We gaan bij het kamp uit van de huidige regels omtrent corona die opgenomen zijn in een protocol
voor kampen. Dit zal ook inhouden dat we minder gebruik kunnen maken van de inzet van
vrijwilligers en minder uitstapjes zullen maken. Samen hebben we gekeken wat allemaal wel kan en
een mooi programma in elkaar gezet.

Wat kunt u doen?
Ondanks dat we geen vervoer en keukenploeg kunnen inzetten zijn er wel andere zaken waarmee u
ons kunt helpen. We kunnen bijvoorbeeld de volgende spullen goed gebruiken:
-Handdoeken
-Keukendoeken
-Kinderkleding (max maat 164)
-Verpakt snoep
-Koekjes
-Pakjes drinken
We nemen deze spullen graag in ontvangst op vrijdag 23 juli tussen 10:00 en 13:00 bij de
Emmaüskerk. (als dit niet lukt neemt u dan even contact op met ons voor een oplossing). Verder hebben we behoefte aan mensen die ruimte van hun diepvries beschikbaar willen stellen om diepvriesproducten in kwijt te kunnen. Onze coördinator van de kookploeg Rosalie Geerlinks zal dan afstemmen wat wanneer gebracht wordt. En we hebben behoefte aan mensen die deze week enkele keren willen wassen.


We zijn ook van plan hutten te bouwen met de kinderen. Daarvoor hebben we veel grote stokken
(lengte; 1,5 tot 2 meter) nodig. Voor de wandelaars: Mocht u mooie grote stokken zien wilt u die dan
meenemen? Het mooiste is als deze tussen 23 juli en 26 juli bij de ingang van de Zandkreek aan de
Koeweg verzameld kunnen worden. U kunt ze daar gewoon achterlaten.


Naast deze spullen blijven ook financiële bijdragen welkom. We zien uw giften graag tegemoet op
bankrekeningnummer NL13RABO012.16.42.186 t.n.v. Kamp Haagse Kinderen.
In de kerkdienst van 4 juli zal de opbrengst van de collecte voor Kamp Haagse Kinderen zijn.

U kunt aanmelden door te mailen naar: kamphaagsekinderen@hotmail.com