Tijdens het kamp worden allerlei activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Voor deze activiteiten is naast de inzet van de vrijwilligers ook geld nodig. Gezien de doelgroep, vragen we een kleine bijdrage van de kinderen. Dit om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. Want juist voor deze kinderen is een onbezorgde vakantieweek van groot belang en mogen de financiën geen reden zijn om niet mee te kunnen. De vaste bijdragen die het kamp jaarlijks ontvangt zijn echter niet voldoende om deze vakantieweek financieel dekkend te kunnen organiseren.   

Daarom zijn aanvullende fondsen nodig. Wilt u een financiële bijdrage leveren dan kan dit op verschillende manieren zoals: 

  • Een bijdrage in het vervoer leveren (kosteloos een 9 persoons bus ter beschikking stellen); 
  • de kosten van een activiteit voor uw rekening nemen; 
  • een sponsoractie organiseren; 
  • een deel van de boodschappen betalen enz. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om financieel bij te dragen aan het Kamp Haagse Kinderen. Zonder vrijwilligers en zonder extra financiële middelen kan het kamp niet doorgaan.