In het seizoen ‘79-’80 heeft bij de jeugdraad van de gereformeerde kerk het thema ‘samen delen, samen spelen’ centraal gestaan. Gezocht werd naar een goede besteding voor de gelden die, vanuit dit thema, door diverse acties ingezameld zouden worden.

Projecten in de derde wereld genoeg, maar geconstateerd werd dat dit toch vaak een ‘ver-van-m’n-bed-show’ werd. Bovendien vond men ‘alleen’ geld geven wel heel gemakkelijk; en niet in de sfeer van het destijds gekozen thema. Door een persoonlijk contact van een gemeentelid (mevrouw de Boer) en een kapitein van het Leger des Heils is toen besloten een kamp te organiseren voor jeugd uit Den Haag. Een doel waarbij niet alleen geld, maar ook persoonlijke inzet van gemeenteleden gevraagd werd. Sinds 1980 wordt er elk jaar een kamp georganiseerd.